zrivi.cz

Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.  je školící instituce akreditovaná MŠMT ČR.  Vznikla jako občanské sdružení  v roce 2012 pod názvem KPP Asklépios o.s. Hlavním cílem jsou rekvalifikace a kurzy v oblasti vodní záchrany, první pomoci a psychologické první pomoci. Jsme realizátory projektu ke zvládání ozbrojených útoků a emočně náročných situací ZRIVI/ENRS. Dále jsme držiteli akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), realizujeme besedy pro pedagogické pracovníky, žáky ZŠ a studenty středních škol. Vedeme dětské zájmové volnočasové aktivity. Lektoři ŠVC Asklépios jsou specialisté s praktickými zkušenostmi z terénu napříč složkami IZS.

Zachránce jednoho člověka je větší než přemožitel jednoho města. Konfusius (552 – 479 před n.l.)

Naše rekvalifikace a kurzy mají řádný průběh a trvání, proto je nezkracujeme, výuku nenahrazujeme samostudiem. Frekventantovi je poskytnuta kvalitní plnohodnotná výuka, která je zaměřena zejména na praxi. Příprava cílí na praktický výkon, případné překážky, tak aby se absolvent plně obhájil, poradil si v nesnázích a obstál při výkonu svého poslání.
*
Naše činnost v bezpečnostních sborech
– Kurzy první pomoci a vodní záchrany pro složky IZS
– Naši lektoři se také podílejí  na školení diplomatických sborů či humanitárních pracovníků pro situace válečného konfliktu a zvládání zajetí.
Spolupodíleli jsme se na doporučení chování doprovodu olympijského týmu Soči 2013 pro případ teroristického útoku.